Κάτι αλλάζει

Ό,τι δηλώσεις έχεις, αλλά μέχρι πότε;

Episode Summary

Με διαβατήριο το χιούμορ, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσιάζει στην Βελίκα Καραβάλτσιου το νέο κτηματολόγιο. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, ό,τι δηλώσεις είσαι αλλά… και ό,τι δηλώσεις έχεις! Πώς αποδεικνύεις όμως αυτά που έχεις; Το ελληνικό κτηματολόγιο είναι γεμάτο παράδοξες ιστορίες. Kτηνοτρόφους που προσπαθούν να κατοχυρώσουν τη γη τους με υπεύθυνες δηλώσεις που "βεβαιώνουν" πως εκεί βόσκουν τα ζώα τους και γαιοκτήμονες που δηλώνουν πως η περιουσία τους φτάνει μέχρι τις... ελιές ή μέχρι την ανηφόρα. Αν αθροίσουμε την περιουσία που δηλώνει ο κάθε Έλληνας, τότε συνολικά μιλάμε για 1,5 Ελλάδα σε έκταση.

Episode Notes

Με διαβατήριο το χιούμορ, ο Υφυπουργός Ψηφιακής  Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσιάζει στην Βελίκα Καραβάλτσιου το νέο κτηματολόγιο. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας, ό,τι δηλώσεις είσαι αλλά… και ό,τι δηλώσεις έχεις! Πώς αποδεικνύεις όμως αυτά που έχεις; Το ελληνικό κτηματολόγιο είναι γεμάτο παράδοξες ιστορίες. Kτηνοτρόφους που προσπαθούν να κατοχυρώσουν τη γη τους με υπεύθυνες δηλώσεις που "βεβαιώνουν" πως εκεί βόσκουν τα ζώα τους και γαιοκτήμονες που δηλώνουν πως η περιουσία τους φτάνει μέχρι τις... ελιές ή μέχρι την ανηφόρα. Αν αθροίσουμε την περιουσία που δηλώνει ο κάθε Έλληνας, τότε συνολικά μιλάμε για 1,5 Ελλάδα σε έκταση.